Szkoła Podstawowa EuroSzkoła
pracuje zgodnie ze standardami i programami
wypracowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji.

Zajęcia dodatkowe

TENIS

SZACHY

KARATE

BASEN

SZKÓŁKA

PIŁKARSKA

JĘZYK FRANCUSKI

ZAJĘCIA

TANECZNE

ZAJĘCIA

TEATRALNE