Szkoła Podstawowa EuroSzkoła
pracuje zgodnie ze standardami i programami
wypracowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji.

Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej EuroSzkoła – do wglądu w sekretariacie szkoły

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy EuroSzkoła