Szkoła Podstawowa EuroSzkoła
pracuje zgodnie ze standardami i programami
wypracowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji.

Edukacja domowa

W Szkole Podstawowej Euroszkoła posiadamy doświadczenie w opiece nad uczniami realizującymi obowiązek szkolny poza placówką.

Rodzice oraz Uczniowie decydujący się na naukę w ramach edukacji domowej otrzymują od nas wsparcie w formie:

-przekazywanych na bieżąco informacji o obowiązujących przedmiotach i wymaganiach egzaminacyjnych,

-dostępu do podręczników oraz niezbędnych materiałów edukacyjnych,

-stałego kontaktu z mentorem, który udziela odpowiedzi na pytania

-dostępu do konsultacji prowadzonych przez nauczycieli przedmiotowych w ustalonym terminie,

-stałego dostępu do klasowego Classrooma (platformy, na której nauczyciele zamieszczają materiały dotyczące realizacji programu),

-możliwości korzystania z zajęć rewalidacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły,

-możliwości uczestnictwa w szkolnych imprezach, wyjściach i wycieczkach.

Egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej

Nasi Uczniowie zdają egzaminy klasyfikacyjne w terminach ustalanych w sposób maksymalnie elastyczny, umożliwiający uczniowi sukcesywne bądź całościowe zaliczenia materiału z poszczególnych przedmiotów – zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem. Egzaminy odbywają się w odniesieniu do podstawy programowej i zgodnie z przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami.