Szkoła Podstawowa EuroSzkoła
pracuje zgodnie ze standardami i programami
wypracowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji.

O nas

Szkoła Podstawowa EuroSzkoła to szkoła stawiająca na edukację spersonalizowaną, koncentrująca się na indywidualnych potrzebach edukacyjnych uczniów, godząca je z wymaganiami podstawy programowej MEN. Równie istotne jest dla nas społeczne funkcjonowanie dziecka w grupie. Łączymy podejście indywidualne z kształtowaniem umiejętności społecznych. Ważne są dla nas potrzeby uczniów, podążamy za uczniowskimi zdolnościami, wspieramy ich edukacyjnie, jednocześnie trzymamy rękę na pulsie w obszarze trudności.

Pracujemy na zasobach dzieci. Istotne jest dla nas to, co lubią i to, co jest dla nich ważne. Naszym zadaniem jest wspierać w realizacji programu edukacji dziecko, budując w nim motywację wewnętrzną, zachęcając do pokonywania trudności, ucząc korzystać z popełnionych błędów.  Stawiamy na wzajemną komunikację oraz współpracę. Te umiejętności kształtujemy poprzez realizację projektów, oprócz przedmiotowego planu zajęć.

Nie stawiamy na rywalizację. Zmienność i dynamika grup, w których pracują uczniowie sprzyja  elastyczności, nauce dogadywania się, negocjowania, klarownego wyrażania tego, co się czuje. Wspieramy wspólnotowość – starsi w grupach opiekują się młodszymi, młodsi uczą się od starszych, a zadania przydzielane są w oparciu o możliwości konkretnego ucznia.

Nasi uczniowie nie są porównywani. Każdy rozwija się indywidualnie i w tym ich wspieramy. Nie używamy określeń: „ w porównaniu z …”, „ na tle grupy…”. Takie porównania nie sprzyjają kształtowaniu umiejętności współpracy i koncentrują się na motywacji zewnętrznej. A my po prostu wiemy, że to nie działa.