Szkoła Podstawowa EuroSzkoła
pracuje zgodnie ze standardami i programami
wypracowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji.

Zespół

Bożena Ślepowrońska – Dyrektor Szkoły

Maja Megier – psycholog szkolny

Sara Oleksiak- pedagog, mentor, nauczyciel wspomagający

Aleksandra Wolska – Chechłacz – edukacja wczesnoszkolna

Sylwia Skórska – edukacja wczesnoszkolna

Paulina Figura- edukacja wczesnoszkolna

Marta Ziobra- edukacja wczesnoszkolna

Edyta Ziomek- edukacja wczesnoszkolna

Justyna Lesiak – historia, wiedza o społeczeństwie, mentor

Anna Podgórska – język polski, mentor

Łukasz Szparaga – matematyka, fizyka

Anna Moksa – matematyka

Anna Antkowiak – biologia, przyroda

Emilia Mordaka- język angielski

Justyna Maciejewska – język niemiecki

Jolanta Mazurek- geografia

Grzegorz Wojciechowski – wychowanie fizyczne

Michał Gunerka – muzyka

Grzegorz Cholewicz – informatyka

Agnieszka Szparaga- chemia

Adrian Podpirko- plastyka, technika