Szkoła Podstawowa EuroSzkoła
pracuje zgodnie ze standardami i programami
wypracowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji.

Zespół

Bożena Ślepowrońska – Dyrektor Szkoły

Anna Węgrzynek – Wicedyrektor Szkoły, plastyka, technika, mentor

Maja Megier – psycholog szkolny, mentor

Agnieszka Król – edukacja wczesnoszkolna

Justyna Lesiak – edukacja wczesnoszkolna, historia

Aleksandra Wolska – edukacja wczesnoszkolna

Sylwia Skórska – edukacja wczesnoszkolna

Joanna Sadowska – edukacja wczesnoszkolna

Alicja Mendel – język angielski, mentor

Agnieszka Płecha – matematyka

Lech Piotrowicz – muzyka