Szkoła Podstawowa EuroSzkoła
pracuje zgodnie ze standardami i programami
wypracowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji.

Zespół

Bożena Ślepowrońska – Dyrektor Szkoły

Anna Węgrzynek – Wicedyrektor Szkoły, plastyka, technika, mentor

Maja Megier – psycholog szkolny, mentor

Agnieszka Król – edukacja wczesnoszkolna

Justyna Lesiak – edukacja wczesnoszkolna, historia

Aleksandra Wolska – Chechłacz – edukacja wczesnoszkolna

Sylwia Skórska – edukacja wczesnoszkolna

Joanna Sadowska – edukacja wczesnoszkolna

Alicja Mendel – język angielski, mentor

Agnieszka Płecha – matematyka

Anna Podgórska – język polski

Justyna Maciejewska – język niemiecki

Anna Antkowiak – biologia, chemia

Ewa Waszkiewicz – fizyka

Ewa Pelowska – informatyka

Anna Wandycz – geografia

Grzegorz Wojciechowski – wychowanie fizyczne

Michał Gunerka – muzyka

Daria Miler – matematyka

Łukasz Szparaga – matematyka