Szkoła Podstawowa EuroSzkoła
pracuje zgodnie ze standardami i programami
wypracowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji.

Agnieszka Król

(Edukacja wczesnoszkolna)

Send Email