Szkoła Podstawowa EuroSzkoła
pracuje zgodnie ze standardami i programami
wypracowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji.

Jak pracujemy?

EDUKACJA SPERSONALIZOWANA

Program dopasowany do ucznia

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ

Miejsce przyjazne uczniom

WSPANIAŁA KADRA

Nauczyciele otwarci na potrzeby uczniów

SPEŁNIENI UCZNIOWIE

Dzieci, które mają miejsce do realizacji swoich pasji

OPIEKA MENTORSKA

Współpraca uczniów z psychologiem lub pedagogiem

MOTYWUJĄCE (NIE)OCENIANIE

Wpieranie rozwoju uczniów dzięki budującym informacjom zwrotnym

GRUPY PROJEKTOWE

Współpraca między uczniami w różnym wieku w ramach łączących ich pasji

SPOŁECZNOŚĆ I WSPÓŁPRACA

EuroSzkoła tworzona przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa EuroSzkoła to szkoła stawiająca na edukację spersonalizowaną, koncentrująca się na indywidualnych potrzebach edukacyjnych uczniów, godząca je z wymaganiami podstawy programowej MEN. Równie istotne jest dla nas społeczne funkcjonowanie dziecka w grupie. Łączymy podejście indywidualne z kształtowaniem umiejętności społecznych. Ważne są dla nas potrzeby uczniów, podążamy za uczniowskimi zdolnościami, wspieramy ich edukacyjnie, jednocześnie trzymamy rękę na pulsie w obszarze trudności.

Pracujemy na zasobach dzieci. Istotne jest dla nas to, co lubią i to, co jest dla nich ważne. Naszym zadaniem jest wspierać w realizacji programu edukacji dziecko, budując w nim motywację wewnętrzną, zachęcając do pokonywania trudności, ucząc korzystać z popełnionych błędów.  Stawiamy na wzajemną komunikację oraz współpracę. Te umiejętności kształtujemy poprzez realizację projektów, oprócz przedmiotowego planu zajęć.

Nie stawiamy na rywalizację. Zmienność i dynamika grup, w których pracują uczniowie sprzyja  elastyczności, nauce dogadywania się, negocjowania, klarownego wyrażania tego, co się czuje. Wspieramy wspólnotowość – starsi w grupach opiekują się młodszymi, młodsi uczą się od starszych, a zadania przydzielane są w oparciu o możliwości konkretnego ucznia.

Nasi uczniowie nie są porównywani. Każdy rozwija się indywidualnie i w tym ich wspieramy. Nie używamy określeń: „ w porównaniu z …”, „ na tle grupy…”. Takie porównania nie sprzyjają kształtowaniu umiejętności współpracy i koncentrują się na motywacji zewnętrznej. A my po prostu wiemy, że to nie działa.